Poradenstvo súvisiace s osobným bankrotom spadá do pôsobnosti Centra právnej pomoci, viac»
Menu