ALKOHOL V KRVI ŠOFÉRA

Zadržali Vás alebo Vášho blízkeho policajti? Priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, odobratie vodičského oprávnenia, super rýchle konanie, trest odňatia slobody.

Alkohol za volantom je fenomén, s ktorým si slovenská legislatívna stále nevie dať zatiaľ rady. Štatistiky Ministerstva spravodlivosti SR a polície potvrdzujú, že ani výrazné zvýšenie trestov, vrátane možnosti páchateľa „posadiť za mreže“, nemalo za následok zlepšenie disciplíny vodičov. Polícia mesačne prichytí približne 490 vodičov, ktorých dychová skúška potvrdí viac ako jedno promile alkoholu v krvi.

Nulová tolerancia alkoholu v krvi pri šoférovaní

Medzi kľúčové povinnosti vodiča podľa zákona o cestnej premávke patrí, že nesmie viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme. Alkohol alebo inú návykovú látku nesmie požiť ani počas vedenia vozidla.

Hoci zo zákona nulová alkoholová tolerancia výslovne nevyplýva, na Slovensku sa na rozdiel od iných európskych štátov v krvi netoleruje žiaden alkohol.

Tresty za alkohol v krvi do jedného promile

Ak nafúkate pri policajnej kontrole menej ako jedno promile, dopustíte sa „len“ priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a hrozí vám trest v podobe peňažnej pokuty od 200 EUR do 1.000 EUR a zároveň trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo až na dobu piatich rokov!

Ak sa vodič vozidla odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky, hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie, pôjde tiež o priestupok, za ktorý sa mu uloží pokuta od 300 EUR do 1.300 EUR a zároveň zákaz činnosti viesť motorové vozidlo od jedného do piatich rokov.

Tresty za alkohol v krvi nad jedno promile

Ak nafúkate nad jedno promile, máte väčší problém. Podľa ustanovenia § 289 Trestného zákona ste sa dopustili trestného činu (prečinu) ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na 12 mesiacov.

Až na 12 mesiacov sa môžete dostať za mreže aj vtedy, ak sa odmietnete podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo ak sa odmietnete podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre vaše zdravie.

Z minuloročných štatistík vyplýva, že 168 ľudí skončilo vo výkone trestu odňatia slobody. Priemerná výška ponuky sa pohybovala na úrovni 2.100 EUR a priemerná dĺžka doby, po ktorú súdy zakázali viesť odsúdeným motorové vozidlo, bola 2,5 roka. Zvyšujú sa počty aj tzv. „exemplárnych“ trestov, kedy súd uložil páchateľovi trest zákazu činnosti až na sedem rokov a pokutu vo výške 5.000 EUR.

Čo ak nafúkate …

Pri objasňovaní tohto druhu trestnej činnosti sa postupuje podľa Trestného poriadku, konkrétne podľa ustanovení o skrátenom vyšetrovaní, resp. o tzv. super rýchlom konaní. Ide o špecifický inštitút trestného procesu, ktorý predpokladá, že najneskôr do 48 hodín.

Menu