realitne-pravo-2

Prevody nehnuteľností

Komplexné poradenstvo pri prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti (predaj, dar, zámena)

Služby developerom

Výkup pozemkov, územné, stavebné, kolaudačné konanie, zmluvné vzťahy s dodávateľmi, predaj …

Preverenie histórie nehnuteľnosti

Právny audit (due diligence) histórie vlastníckych a iných vzťahov nehnuteľnosti

Ochrana vlastníctva nehnuteľnosti

Práva ochrana pred zásahom do výkonu vlastníckeho práva (vrátane susedských sporov)

Majetkové vysporiadanie spoluvlastníctva

Zastupovanie pri zrušení a vysporiadaní podielové spoluvlastníctva k nehnuteľnosti

Vady nehnuteľnosti

Zastupovanie pri uplatnení nárokov po kúpe nehnuteľnosti s vadami alebo právnymi problémami

Riešenie prístupovej cesty, čiernej stavby

Vyporiadanie vlastníckych vzťahov k čiernym stavbám, zabezpečenie prístupovej cesty k nehnuteľnostiam a pod.

Zablokovanie nehnuteľnosti

Zastupovanie pri uplatnení nároku na nehnuteľnosť vrátane predbežného zákazu nakladať s ňou

Ostatná realitno-právna agenda

Náhradné pozemky (SPF)   •   Ak nehnuteľnosť nie je zapísaná na LV   •   Dodatočná legalizácia stavby   •   Rozdelenie / zlúčenie pozemkov   •   Zápis stavby na list vlastníctva   •   Pomoc so zápisom iných práv k nehnuteľnosti   •   Zmena druhu pozemku   •   Zmena účelu využitia stavby   •   Vrátenie nehnuteľnosti (ako daru)   •   Vyňatie pozemku z pôdneho fondu   •   Právne preverenie hraníc pozemku

Právna konzultácia

Na osobnom stretnutí Vám radi poskytneme právny názor

Právna analýza

Vypracujeme písomnú analýzu k Vášmu právnemu problému

Spísanie zmluvy

Pripravíme Vám konkrétny typ zmluvy podľa požiadaviek

Príprava žaloby

Pripravíme Vám žalobu, odvolanie, vyjadrenie a zastúpime Vás na súde

Pripravili sme právne podklady už pre

792
prevodov nehnuteľností

Dojednajte si termín bezplatnej konzultácie!

Na konzultáciu budú pozvaní len takí žiadatelia, ktorí korektne vyplnia formulár. Konzultácia prebieha v sídle advokátskej kancelárie v Bratislave a v rozsahu 30 minút je bezplatná. Kancelária si vyhradzuje právo výberu žiadateľov o konzultáciu.

VAŠA OTÁZKA / POŽIADAVKA

Meno a priezvisko (povinné)

E-mail (povinné)

Telefónne číslo (povinné)

Zdieľať na facebooku
Zdieľať na google
Máte otázku?

Máte otázku?


Vaše meno a priezvisko (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón

Vaša otázka