CENNÍK PRÁVNYCH SLUŽIEB

Platný od 1. mája 2015

Konzultácia

  • Osobná alebo telefonická konzultácia právneho problému: 100 € / hod.
  • Osobná alebo telefonická konzultácia právneho problému pri odborne náročnejších úkonoch, pri ktorých treba prizvať externého špecialistu z konkrétnej oblasti (napr. daňoví poradcovia, súdni znalci, tlmočníci a pod.), alebo ak sa má právna služba poskytnúť v inom ako štátnom jazyku: 150 € / hod.
  • Osobná alebo telefonická konzultácia právneho problému v trestnoprávnej alebo priestupkovej agende: 200 € / hod.

Právna analýza (stanovisko)

  • Vypracovanie písomného právneho stanoviska v jednoduchých veciach (posúdenie jednej otázky) 800 €
  • Vypracovanie písomného právneho stanoviska v stredne náročných veciach (posúdenie najviac troch súvisiacich otázok): od 1.300 €
  • Vypracovanie písomného stanoviska v náročných právnych oblastiach (posúdenie viac ako troch súvisiacich otázok) alebo stanovisko v trestnoprávnej, resp. priestupkovej agende alebo, ak sa problém týka viacerých právnych oblastí alebo je treba prizvať externého špecialistu alebo ak sa má stanovisko poskytnúť v inom ako štátnom jazyku: od 1.800 €

Vypracovanie právneho dokumentu (zmluvy, žaloby, odvolanie, vyjadrenia a pod.)

Účtuje sa podľa počtu hodín účelne vynaložených na prípravu dokumentu: 100 € / hod. 

Posúdenie zmluvy, dokumentu

Účtuje sa podľa počtu hodín účelne vynaložených na posúdenie dokumentu: 100 € / hod.

Zastupovanie na súde, pred úradmi, pred OČTK

Účtuje sa podľa počtu hodín účelne vynaložených pri osobnom zastúpení: 100 € / hod., v trestných a priestupkových veciach: 200 € / hod.

Zdieľať na facebooku
Zdieľať na google
Máte otázku?

Máte otázku?


Vaše meno a priezvisko (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón

Vaša otázka