Category Archive for "Realitné právo"

Ukončenie nájmu bytu

JUDr. Mojmír Plavec

Odpovede na praktické otázky V súčasnosti existujú dva právne režimy nájomných zmlúv na byty. Prvý režim predstavuje úprava obsiahnutá v Občianskom zákonníku. Druhý, novší režim, upravuje zákon o krátkodobom nájme bytu. Nájomný vzťah sa spravuje ustanoveniami toho zákona, podľa ktorého bola nájomná zmluva…

Návrh na vklad do katastra

JUDr. Mojmír Plavec

Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam sa pri zmluvných prevodoch nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Je dôležité vedieť, že vlastníkom nehnuteľnosti sa nestávate k dátumu uvedenému v kúpnej zmluve, ale až vkladom. Ako prebieha prepis vlastníckeho práva na katastri? Aké náležitosti musí…

vecne-bremeno-zrusenie

Vecné bremeno – zrušenie

JUDr. Mojmír Plavec

Vecné bremená sú právnym pojmom, pod ktorým rozumieme vecnoprávne obmedzenie vlastníka nehnuteľnosti v prospech inej osoby. Toto obmedzenie spočíva v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Povinný z vecného bremena musí oprávnenému umožniť užívanie svojej…

Zdieľať na facebooku
Zdieľať na google
Máte otázku?

Máte otázku?


Vaše meno a priezvisko (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón

Vaša otázka